Γεννημενος το 1979 στις Κάτω Ασίτες. Νυμφευμένος με την Τσιρώνη Στυλιανή και

πατέρας δύο παιδιών.


Εκπαίδευση:

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, τμήμα ελληνικής φιλολογίας,

κατεύθυνσης κλασσικής.

Πτυχιούχος Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.

Εργασιακή Εμπειρία:

Από το 2007 εργάζομαι στην ιδιωτική εκπαίδευση, ως καθηγητής φιλόλογος,

εξειδικευμένος στο μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνικής γλώσσας), των Αρχαίων

ελληνικών και των Λατινικών, της Γ΄ τάξης Λυκείου, προετοιμάζοντας παιδιά για

τις πανελλήνιες εξετάσεις.

 
Μαθήματα που διδάσκω στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωση:

Στο φροντιστήριο Ολοκλήρωση διδάσκω έκθεση στου μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, Άγνωστο  Γ’ Λυκείου και Λατινικά Γ’ Λυκείου