Εκπαίδευση:
Είμαι απόφοιτος του Φυσικού τμήματος, του Πανεπιστημίου Κρήτης.


 

Εργασιακή Εμπειρία:

Από το 2015 ξεκίνησα τα πρώτα μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

Μαθήματα που διδάσκω στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωση:

Στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωση διδάσκω όλα τα θετικά μαθήματα στους μαθητές του Γυμνασίου, καθώς και το μάθημα της Φυσικής στους μαθητές της Α’ Λυκείου.