Η Φιλοσοφία

Η Φιλοσοφία μας ως απόρροια πολυετούς εμπειρίας έχει αποτελέσει εφαλτήριο επιτυχίας για εκατοντάδες μαθητές, καθώς βασίζεται σε καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές, όπως :

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ και ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διδασκαλία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

με τρόπο ώστε:
α) να καλύπτονται τα μαθήματα σε αριθμό ωρών,
β) να εξασφαλίζεται η εμπέδωση της ύλης,
γ) να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις μαθητών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

με αυστηρά χρονοδιαγράμματα έτσι, ώστε σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη επανάληψη να επιτυγχάνεται η απόλυτη αφομοίωση των γνώσεων.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

μέσω καθημερινών τεστ και τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης με θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων έτσι, ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με την εξεταστική διαδικασία και τη σωστή διαχείριση χρόνου.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

σε προηγούμενες απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καλυφθούν πλήρως πιθανά κενά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε ανασφάλεια των μαθητών μας.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

με μεταδοτικότητα και παιδαγωγική επάρκεια, οι οποίοι δημιουργώντας ατμόσφαιρα υπεύθυνης εργασίας εμπνέουν και ενεργοποιούν κάθε μαθητή ξεχωριστά.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

και συστηματική παρακολούθηση της πορείας κάθε μαθητή έτσι ώστε να ειδοποιείται άμεσα ο γονέας σε περίπτωση αιφνίδιας χαμηλής επίδοσης και να αντιμετωπίζεται από κοινού το φαινόμενο αυτό.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

σχεδιασμένοι με υψηλή αισθητική και ταυτόχρονα λειτουργικοί.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

με τον ή την υπεύθυνη σπουδών μέσω της οποίας δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να εκφράσει τους προβληματισμούς του και να λάβει στοχευμένη βοήθεια για ό,τι τον δυσκολεύει.

TΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

της Εταιρείας “Computer Academy” για να προσφέρει στον κάθε μαθητή ξεχωριστά την σωστή καθοδήγηση επαγγελματικού προσανατολισμού.