Λύκειο

 • Άριστες επιδόσεις
 • Μεθοδική και οργανωμένη διαδικασία
 • Ενίσχυση κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας

Προγράμματα σπουδών

Α' Λυκείου

Η Α’ Λυκείου είναι:

Η τάξη που οι μαθητές από το εμπειρικό στοιχείο του Γυμνασίου, περνούν στο αφαιρετικό του Λυκείου.

Η τάξη στην οποία οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για την παραπέρα εξέλιξή τους.

Εμείς μελετήσαμε τις ανάγκες των μαθητών της Α’ Λυκείου και δημιουργήσαμε Προγράμματα Σπουδών που ανταποκρίνονται σε τρεις βασικές επιδιώξεις:

 1. Τη δημιουργία υποδομής γνώσεων στα μαθήματα:
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Αρχαία Ελληνικά
  • Νέα Ελληνικά
 2. Την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (Με δραστηριότητες και σύνθετες εργασίες)
 3. Την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες μεθόδους αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα:

 • Οι μαθητές μας επιτυγχάνουν στο Σχολείο τους άριστες επιδόσεις.
 • Ως μαθητές της Β’ Λυκείου ανταποκρίνονται με μεγάλη ευκολία στις απαιτήσεις των μαθημάτων της τάξης τους.
 • Αποκτούν τα εφόδια για να επιτύχουν στις Σχολές που προτιμούν.

Β' Λυκείου

Η Β΄ Λυκείου είναι μια καθοριστική χρονιά, αφού ο μαθητής κάνει την πρώτη σημαντική επιλογή του διαλέγοντας την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, η οποία στη συνέχεια θα του ανοίξει συγκεκριμένες πόρτες και δυνατότητες για τμήματα και σχολές. Φυσικά οι απαιτήσεις των μαθημάτων αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, το φροντιστήριό μας κάνει το επόμενο βήμα και συνδυάζει την ολόπλευρη στήριξη του μαθητή για τη Β΄ Λυκείου με μια ουσιαστική και στενευμένη προετοιμασία του για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα σπουδών για κάθε Επιστημονικό Πεδίο ξεχωριστά. 

Έτσι οι μαθητές μας πραγματοποιούν μια εξαιρετικά ομαλή μετάβαση στη Γ΄ Λυκείου, γεγονός που μειώνει κατά πολύ το άγχος τους και θεμελιώνει ακόμα περισσότερο τους στόχους τους.

Γ' Λυκείου

Η Γ΄ Λυκείου είναι η πιο κρίσιμη χρονιά για τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στο άγχος και την προετοιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ωστόσο καθώς το 90% των μαθητών μας έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της ύλης μέσω του προγράμματος προετοιμασίας από τη Β΄ Λυκείου έχοντας ολοκληρώσει τη θερινή προετοιμασία, η χρονιά μετατρέπεται σε μια μεθοδική και άρτια οργανωμένη διαδικασία που ωθεί τους μαθητές μας να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύχουν τον τελικό στόχο, την εισαγωγή τους στη σχολή που επιθυμούν.

Απόφοιτοι

Στο φροντιστήριό μας διαμορφώνονται κάθε χρόνο τμήματα με μαθητές που επιθυμούν να ξαναδώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στηριζόμενοι στην προσπάθεια που έχουν καταβάλει και στην εμπειρία που έχουν ήδη αποκομίσει από τις περσινές εξετάσεις, οι συγκεκριμένοι μαθητές χρειάζονται σωστή καθοδήγηση όσον αφορά την ύλη και καίριο εντοπισμό των λαθών που τους εμπόδισαν να πετύχουν στις πρώτες τους επιλογές την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, ο αυξημένος χρόνος που διαθέτουν για μελέτη, κάνει πιο σίγουρη την επιτυχία τους, γεγονός που αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή για την επιμονή τους να κυνηγήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους.