Εκπαίδευση:

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού

διπλώματος στην Μικροηλεκτρονική – Οπτοηλεκτρονική του τμήματος Φυσικής του

Πανεπιστημίου Κρήτης.

 
Εργασιακή Εμπειρία:

Από το 2004 και έπειτα παραδίδω μαθήματα Φυσικής, σε φροντιστήρια και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

 

Μαθήματα που διδάσκω στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωση:

Στο φροντιστήριο Ολοκλήρωση διδάσκω το μάθημα της Φυσικής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.