Όραμα & Αποστολή του Φροντιστηρίου Ολοκλήρωση

Όραμα μας

Να παρέχουμε καινοτόμες και ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με επίκεντρο τον μαθητή και τον γονέα.

Αποστολή μας

Φιλοδοξούμε να κάνουμε το Φροντιστήριο Ολοκλήρωση τον κορυφαίο πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Στο επίκεντρο του οργανισμού μας βρίσκεται ο γονέας και ο μαθητής, που στοχεύουμε να τους παρέχουμε μοναδικές και αξιομνημόνευτες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Στις ηθικές αξίες του οργανισμού μας, ανήκει η ικανοποίηση και η ανταμοιβή των εργαζομένων μας, η προστασία του περιβάλλοντος και αλληλεγγύη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.