Χριστίνα Πετράκη
Εκπαίδευση:
Είμαι
απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής Κρήτης του τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας.

Εργασιακή Εμπειρία:

Το 2019 ξεκίνησα να εργάζομαι στο φροντιστήριο Ολοκλήρωση.


Μαθήματα που διδάσκω στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωση:

Διδάσκω τα θεωρητικά μαθήματα στους μαθητές του Γυμνασίου, το μάθημα της έκθεσης σε μαθητές Α' Β' Λυκείου και Β' Γ' ΕΠΑΛ, Αρχαία σε μαθητές Α' Λυκείου καθώς και Γνωστό & Γραμματική σε μαθητές Β' Λυκείου.