Χριστίνα Πετράκη


Εκπαίδευση:
Είμαι
απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής Κρήτης του τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας.

Εργασιακή Εμπειρία:

Το 2019 ξεκίνασα να εργάζομαι στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Ολοκλήρωση στο Ηράκλειο Κρήτης


Μαθήματα που διδάσκω στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωση:

Διδάσκω τα θεωρητικά μαθήματα στους μαθητές του Γυμνασίου.