Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιστημονικά Πεδία

Δείτε και κατεβάστε την παρουσίαση μας για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Υπολογισμός Μορίων

Στη σελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/ μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με βάση την βαθμόλογία που έλαβε ο υποψήφιος στις εξετάσεις.

Χρήσιμοι Συνδέσμοι

Υπουργείο Παιδείας : https://www.minedu.gov.gr/
STUDY4EXAMS : http://www.study4exams.gr/
ΟΕΦΕ : https://www.oefe.gr/
ALFAVITA : https://www.alfavita.gr/
EDU.KLIMAKA : https://edu.klimaka.gr/
PANELINIES.NET : https://www.panellinies.net/
Ψηφιακό Σχολείο : http://ebooks.edu.gr/new/