Ολιγομελή Τμήματα

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Ολοκλήρωση επενδύει στα ολιγάριθμα τμήματα διδασκαλίας, καθώς οι καθηγητές μας υποστηρίζουν την προσωπική επαφή με τον κάθε μαθητή, ενισχύοντας τα δυνατά του σημεία και εξαλείφοντας τις μαθησιακές αδυναμίες. 

Η εκπαίδευση με 3 έως 5 άτομα σε κάθε αίθουσα, προσφέρει πλεονέκτημα και στους γονείς των μαθητών μας, οι οποίοι με λιγότερα χρήματα μπορούν να έχουν την ποιότητα των ιδιαίτερων μαθημάτων για τα παιδιά τους. 

Ομοιογενή Τμήματα

Ένα ακόμα στοιχείο στο οποίο βασίζονται τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση είναι η ομοιομορφία και η ομοιογένεια σε μια ομάδα. Τι σημαίνει αυτό; Η επιτυχία του κάθε μαθητή εξαρτάται και από τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος, κατά πόσο βρίσκονται όλοι στο ίδιο επίπεδο γνώσεων, ώστε να βοηθάει ο ένας τον άλλον. 

Για να επιτευχθεί αυτό, λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες όπως:

  • ο μέσος όρος της βαθμολογίας του μαθητή από το προηγούμενο σχολικό έτος

  • οι στόχοι που επιθυμεί να πετύχει το παιδί

  • ο βαθμός του μαθήματος στο οποίο θέλει να εγγραφεί το παιδί

  • ένα μικρό τεστ βασικών γνώσεων με βάση το επιστημονικό πεδίο και την σχολική τάξη που φοιτά ο κάθε μαθητής.


Όλα τα παραπάνω συντελούν στην ομαλή και ουσιαστική ένταξη του κάθε παιδιού, με αφετηρία τις δικές του ανάγκες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην προσπάθεια του.