Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Ατομική συμβουλευτική
Αναλυτική και έγκυρη ενημέρωση
Διασαφήνιση κρίσιμων λεπτομερειών

Κάθε χρόνο μετά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση του μηχανογραφικού μέσω ατομικής συμβουλευτικής, σε κάθε μαθητή μας ξεχωριστά στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης μας. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας πραγματοποιούνται οι κάτωθι ενέργειες:

  • Υπολογισμός μορίων του μαθητή μέσω ειδικού λογισμικού.
  • Κατάρτιση αρχείου μέσω ειδικού λογισμικού, όπου φαίνονται η διαφορά των μορίων του μαθητή συγκριτικά με τις σχολές του επιστημονικού πεδίου του. Εκεί φαίνεται ποιες σχολές περνάει και με πόση διαφορά, ή πόσα μόρια του υπολείπονται σε άλλες. Επίσης στο αρχείο αυτό φαίνεται και ο αριθμός των εισακτέων ανά τμήμα.
  • Αναλυτική και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου.
  • Παρουσίαση «κρυφών» σημείων του μηχανογραφικού και σχολών-γρίφων.
  • Ανάλυση των επαγγελμάτων με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.
  • Παρουσίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά τμήμα.
  • Σύνδεση των κλίσεων, δεξιοτήτων, προτιμήσεων των μαθητών μας, που έχουν ανιχνευτεί μέσω ψυχομετρικών τεστ από τα φροντιστήρια μας με συναφείς επαγγελματικούς κλάδους.
  • Ανάλυση των δυνατοτήτων για μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Διασαφήνιση κρίσιμων λεπτομερειών (μετεγγραφές, ειδικές παθήσεις, αθλητές με διακρίσεις).
  • Αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τα κόστη σπουδών σε τμήματα που εδρεύουν εκτός του τόπου κατοικίας (ενοίκια, εστίες κ.ά.).