Διαχείριση άγχους και ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους.

  • Post author:
  • Post category:BLOG

Στο πλαίσιο στήριξης των μαθητών, των μαθητριών και των οικογενειών τους θα πραγματοποιήσει τέσσερεις ομάδες συνάντησης με στόχο την ενημέρωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα στην οικογένεια.

Σε μια περίοδο που πολλοί και πολλές από εμάς διαχειριζόμαστε τραυματικά γεγονότα και δυσκολίες, καλούμαστε να υποστηρίξουμε τους εαυτούς μας αλλά και τα παιδιά μας, να ανακάμψουν και να διατηρήσουν τον έλεγχο της ζωής τους με υπομονή και επιμονή.

Περιεχόμενο συναντήσεων:

  • Τι είναι το άγχος, πώς εκδηλώνεται και πώς το διαχειριζόμαστε σε παιδιά και εφήβους;
  • Από τι εξαρτάται η ψυχική ανθεκτικότητα ενός ατόμου;
  • Πώς υποστηρίζουμε κάποιον / κάποια σε μια δύσκολη περίοδο (πανελλήνιες εξετάσεις, προσωπικές και οικογενειακές αλλαγές, απώλεια, καταστροφικά γεγονότα);
  • Πώς ενδυναμώνουμε την αυτοεκτίμηση των παιδιών και πώς αναπτύσσουμε δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλίας και η επίλυση προβλημάτων;

Οι ομάδες συνάντησης:

Απευθύνονται σε γονείς, μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων μας. 

  • Η ομάδα συνάντησης 1, θα πραγματοποιηθεί με τους μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων μας, στις εγκαταστάσεις μας στην Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου, το Σάββατο 03/02/2024 και θα διαρκέσει δύο ώρες 15:00-17:00.
  • Η ομάδα συνάντησης 2, θα πραγματοποιηθεί με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών μας, στις εγκαταστάσεις μας στην Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου, το Σάββατο 03/02/2024 και θα διαρκέσει δύο ώρες 17:30-19:30.
  • Η ομάδα συνάντησης 1, θα πραγματοποιηθεί με τους μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων μας, στις εγκαταστάσεις μας στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, το Σάββατο 24/02/2024 και θα διαρκέσει δύο ώρες 15:00-17:00.
  • Η ομάδα συνάντησης 4, θα πραγματοποιηθεί με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών μας, στις εγκαταστάσεις μας στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, το Σάββατο 24/02/2024 και θα διαρκέσει δύο ώρες 17:30-19:30.


Συντονιστής:

Τις ομάδες θα συντονίσει ο Κωστής Φλουρής, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με πολυετή εμπειρία στον συντονισμό ομάδων προσωπικής ανάπτυξης.