Τι λένε για εμάς οι γονείς

Λένε για εμάς οι γονείς
Λένε για εμάς οι γονείς
Λένε για εμάς οι γονείς

Τι λένε για εμάς οι μαθητές

Λένε για εμάς οι μαθητές μας
Λένε για εμάς οι μαθητές
Λένε για εμάς οι μαθητές
Λένε για εμάς οι μαθητές
Λένε για εμάς οι μαθητές
Λένε για εμάς οι μαθητές
Λένε για εμάς οι μαθητές