Μανώλης Κουλάκης
Εκπαίδευση:

Απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2006) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του προγράμματος « Απομόνωση και σύνθεση φυσικών προϊόντων με Βιολογική δραστικότητα» (2012). 


Εργασιακή Εμπειρία:

Από το 2007 ξεκίνησα να εργάζομαι στον τομέα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης ενώ από το 2016 και μέχρι σήμερα εργάζομαι στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωση.


Μαθήματα που διδάσκω στο Φροντιστήριο Ολοκλήρωση
:

Διδάσκω τα μαθήματα της Χημείας και όλων των τάξεων του Λυκείου (Α, Β, Γ) καθώς και μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ όπως Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανατομία και Υγιεινή.