Οι καθηγητές

Οι αξιόλογοι καθηγητές του Φροντιστηρίου μας στο Ηράκλειο Κρήτης με ευαισθησία για την εφηβική ψυχολογία και με την αναγκαία κατάρτιση στην αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων, εγγυώνται και δεσμεύονται για το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχεται σε κάθε μαθητή και τον οδηγεί με ασφάλεια στην επιτυχία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Γκουντουλογιάννης Χρήστος
Νινιράκη Αμαλία
Τσαγκαράκη Ευαγγελία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Μαστραχά Ευαγγελία
Τσιρώνη Στέλλα
Χριστοδουλάκης Κωστής
Λάμπρου Παναγιώτης

ΦΥΣΙΚΟΙ

Κατσαμάνης Βασίλης
Τριβυζαδάκης Θέμης

ΧΗΜΙΚΟΙ

Κουλάκης Μανώλης

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Ανδρώνης Ευθύμης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Φλουράκης Κώστας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καραγιαννάκης Γιώργος