Σοφία Ζαρκαλή
Εκπαίδευση:

Είμαι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το έτος 2020.

 

Εργασιακή Εμπειρία:


Από το 2021 έως σήμερα εργάζομαι ως διοικητικό προσωπικό στην θέση της γραμματέας στο φροντιστήριο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ».