Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Φροντιστηρίου Ολοκλήρωση

Προτεραιότητα μας, δεν είναι να εκπαιδεύσουμε και να δημιουργήσουμε καλύτερους μαθητές, αλλά καλύτερους ανθρώπους. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μαθητών η οποίοι με το πέρας της φοίτησης τους από τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό θα είναι προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουν σε έναν  μεταβαλλόμενο, μεταμοντέρνο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, έχοντας αποκτήσει τα κατάλληλα ερεθίσματα και ευαισθησίες σε θέματα όπως το οικολογικό περιβάλλον και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

Ολοκλήρωση & Περιβάλλον

  • Επενδύουμε σε ηλεκτρονικά συστήματα όπως την πλατφόρμα iNucleus και το δικό μας Chat , προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την ηλεκτρονική εκπαίδευση και επικοινωνία, με στόχο τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατόν του χάρτινου αρχείου

  • Προσπαθούμε να αντικαθιστούμε τα πλαστικά είδη με χάρτινα ανακυκλώσιμα, καθώς διαθέτουμε χάρτινα ποτηράκια και καλαμάκια για τους μαθητές και τους καθηγητές μας. Επιπλέον έχουμε αντικαταστήσει τις πλαστικές σακούλες με χάρτινες ανακυκλώσιμες.

  • Στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιούμε κάδους ανακύκλωσης, προτρέποντας και παροτρύνοντάς τους μαθητές αλλά και καθηγητές μας σε τέτοιες λύσεις.

  • Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις και σεμινάρια με θέμα το περιβάλλον προκειμένου να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές των φροντιστηρίων μας ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ολοκλήρωση & Κοινωνία

  • Στον εκπαιδευτικό οργανισμό μας, είναι έντονο το αίσθημα της αλληλεγγύης και της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο, καθώς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προσφέρουμε προς την κοινωνία μας. Τρανό παράδειγμα, είναι η δημιουργία προστατευτικών μασκών με το 3D εκτυπωτή που διαθέτουμε και η δωρεά τους σε προσωπικό του ΠΑΓΝΗ.

  • Είμαστε δίπλα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μέσα από διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις στήριξης.

  • Στηρίζουμε την προσπάθεια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της περιφέρειας Κρήτης, προσφέροντας κάθε χρόνο σε μαθητές δωρεάν υποτροφίες φοίτησης.

“Μαζί δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας.”