Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το μυστικό μιας επιτυχημένης πανεπιστημιακής πορείας και εξέλιξης είναι η σωστή και έγκαιρη καθοδήγηση και έρευνα σχετικά με τις επιλογές που έχει το κάθε παιδί ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του.

Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές μας

Στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Ολοκλήρωση προσεγγίζουμε και καθοδηγούμε εξατομικευμένα τον κάθε μαθητή να ανακαλύψει τις κλίσεις και τις ιδιαιτερότητές του μέσω εγκεκριμένων και αξιόλογων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του.

Διαθέτουμε το πιο ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΕΣΤ

Το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού “ΑΡΙΣΤΟΝ” είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, που απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε φοιτητές που θέλουν να εξελιχθούν σε μεταπτυχιακές σπουδές. Με το σύστημα “ΑΡΙΣΤΟΝ” εξετάζονται ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, οι δεξιότητες και οι ενασχολήσεις του παιδιού και πως αυτά ταιριάζουν καλύτερα στην εκάστοτε πανεπιστημιακή σχολή.

Πότε πρέπει να κάνω το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, όσο νωρίτερα γίνεται τόσο το καλύτερο για τους μαθητές μας, αφού ανακαλύπτοντας από την Α’ Λυκείου το επάγγελμα που τους ταιριάζει, τους καθοδηγούμε στη Β’ Λυκείου να επιλέξουν το σωστό τομέα σπουδών και να δώσουν βαρύτητα στα μαθήματα του πεδίου εξειδίκευσης της Γ’ Λυκείου, για να πραγματοποιήσουν το σκοπό τους.