Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Στις 27-05-2022 πραγματοποιούμε εξετάσεις για ανανέωση και έκδοση νέου πιστοποιητικού γνώσεων ορθολoγικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις έως 18-05-2022.

Τι είναι το πιστοποιητικό και ποιους αφορά;

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013(ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Επομένως, η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά, όλους τους αγρότες και τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, καθώς δεν θα μπορούν χωρίς πιστοποιητικό να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους.

Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης της Πιστoποίησης;

Οι συμμετέχοντες για να αποκτήσουν το <<Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων>> θα πρέπει να συμμετάσχουν και να απαντήσουν ορθά σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις μας στην Αγία Βαρβάρα και οι επιτυχόντες θα χορηγηθούν με το πέρας της διαδικασίας το πιστοποιητικό.

Που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις;

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, στην τοποθεσία της Αγίας Βαρβάρας – Μονοφατσίου.

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού:

 

Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι 7 έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα