Ενημέρωση Προόδου Μαθητή

 Στο φροντιστήριο Μέσης εκπαίδευσης Ολοκλήρωση θεωρούμε ότι η ενημέρωση του γονέα και του μαθητή είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται σε προσωπικό επίπεδο.

Καθημερινή ενημέρωση προόδου & επίδοσης σε γονείς και μαθητές

Προκειμένου να παρέχουμε συχνή και εξατομικευμένη ενημέρωση στους γονείς και τους μαθητές επενδύσαμε σε ένα νέο τεχνολογικό σύστημα, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση στους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους, με βάση την καθημερινή αξιολόγηση από τους καθηγητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επιπλέον μέσα από την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν διαγράμματα επίδοσης του μαθητή σε Τεστ και Διαγωνίσματα από διάφορες χρονολογικές περιόδους.

Πραγματοποιούμε 3 συναντήσεις γονέων και καθηγητών μέσα σε κάθε σχολικό έτος

Απαραίτητη θεωρούμε ότι είναι και η προσωπική επαφή μεταξύ γονέων και καθηγητών, γι’ αυτόν τον λόγο τρεις φορές τον χρόνο πραγματοποιούμε ημερίδες ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις μας στο Ηράκλειο Κρήτης , αλλά και στην Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου.

Οι δύο από τις τρεις συναντήσεις γονέων και καθηγητών αφορούν όλους τους μαθητές των φροντιστηρίων μας και πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο, ενώ η τρίτη συνάντηση είναι μόνο για τους μαθητές της Γ Λυκείου και γίνεται τον Αύγουστο, μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία.