Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & Εκδρομές

Στόχος μας είναι να παρέχουμε μοναδικές και αξιομνημόνευτες εμπειρίες στους μαθητές μας, μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που μόνο εμείς παρέχουμε!

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούμε μέσα σε ένα σχολικό έτος είναι βασισμένα στις ανάγκες των μαθητών μας, αποσκοπώντας και αυτά στην πλήρη ενημέρωση τους και τον καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό. Τέτοιου είδους σεμινάρια τα διοργανώνουμε στις εγκαταστάσεις μας και online μέσα από την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα

 

Εκπαιδευτικές Εκδρομές σε Πανεπιστήμια - Τεχνολογικά Ιδρύματα - Επιχειρήσεις

 

Η ενημέρωση και οι εκπαίδευση των μαθητών μας μέσα από τις εκπαιδευτικές εκδρομές στοχεύουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση τους και σε έναν καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό. Τεχνολογικά ιδρύματα και πανεπηστίμια που συνεργαζόμαστε και έχουμε επισκεφθεί είναι, το ΙΤΕ και το ΕΛΜΕΠΑ.

Βίντεο από Σεμινάρια & Εκπαιδευτικές Εκδρομές