Γυμνάσιο

Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ υπάρχει πρόγραμμα καθημερινής μελέτης , έτσι ώστε οι μαθητές μας να μπορούν να προσαρμοστούν στο καινούριο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον με ευκολία και μεθοδικότητα.

‘Ετσι με το πρωτοποριακό πρόγραμμα καθημερινής μελέτης οι μαθητές του Γυμνασίου:

  • Μελετούν και παράλληλα διδάσκονται τα μαθήματα της επόμενης μέρας του σχολείου τους.
  • Κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται χωριστά ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητές του.
  • Το επίπεδο γνώσης του κάθε μαθητή ελέγχεται καθημερινά μέσω τεστ ή διαγωνισμάτων.
  • Μέσω του προγράμματος μελέτης που πραγματοποιούμε στα φροντιστήρια μας, επιτυγχάνεται η σχολική επίδοση των μαθητών μας.
  • Μέσω της συστηματικής καθημερινής μελέτης οι μαθητές, οργανώνονται και προετοιμάζονται κατάλληλα για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Γίνεται σαφές με όλα τα παραπάνω πως στόχος μας είναι οι μαθητές να χτίσουν γερές βάσεις από τις πρώτες κιόλας τάξεις του Γυμνασίου , ώστε να είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία τους αργότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και όλα αυτά σε προσιτές φροντιστηριακές τιμές.