Βάλια ΤιτάκηΕκπαίδευση:
Είμαι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Κρήτης του τμήματος ελληνικής φιλολογίας.

Εργασιακή Εμπειρία:

Από το 2014 έως σήμερα εργάζομαι ως διοικητικό προσωπικό στην θέση της γραμματέας στο φροντιστήριο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ».