Πιστοποιημένη Επιμόρφωση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με θέμα τις “Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων”

Ασύγχρονη και συγχρονισμένη μέθοδος διδασκαλίας

Μοριοδοτούμενη βεβαίωση παρακολούθησης στις "Αρχές εκπαίδευσης Ενηλίκων"

Προετοιμασία για επιτυχία στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Kύριος στόχος του προγράμματος είναι η αποτελεσματική και πλήρης προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 • Εξ απόστάσεως / e-Learning
 • Τράπεζα θεμάτων / Ερωτήσεις και απαντήσεις (όλες οι ερωτήσεις είναι απαντημένες καθώς και οι μελέτες περίπτωσης)
 • Ατομική καθοδήγηση στη μικροδιδασκαλία (πλάνο και σχεδιασμός)
 • Βοήθεια στη προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας ΕΟΠΠΕΠ
 • Συνολική διάρκεια προγράμματος: 400 ώρες
 • Έναρξη Μαθημάτων: 20 Νοε 2019
 • Λήξη Μαθημάτων: 31 Ιαν 2020
 • 32 ώρες Σύγχρονη Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να προετοιμαστούν με επάρκεια για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του  θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).
 • Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να εντρυφήσουν πάνω στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, «Ολοκλήρωση», αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με κωδικό αδειοδότησης 192011586, διοργανώνει εξειδικευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων προκειμένου να έχουν σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η επιμόρφωση φέρει τον τίτλο «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και μετά την ολοκλήρωση του δίδεται ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ βεβαίωση παρακολούθησης.

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης). Επίσης, το σεμινάριο αυτό μοριοδοτείται στις προκηρύξεις που αφορούν την εκπαίδευση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων (διευθυντές, υποδιευθυντές ΔΙΕΚ,ΣΔΕ, μόνιμοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να εργαστούν σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων) και εκτιμάται ως αξιόλογο προσόν για τη διδασκαλία σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ενήλικες.

Η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων:

 • Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
 • Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)

Στόχος προγράμματος:

Κύριος  στόχος του προγράμματος είναι η  αποτελεσματική και πλήρης προετοιμασία των συμμετεχόντων  για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ως σκοπό  την απόκτηση βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται με επάρκεια  είτε στο ρόλο του εκπαιδευτή Ενηλίκων ως στέλεχος σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του προγράμματος;

 • Αναλύονται διεξοδικά όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις της τράπεζας θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ
 • Δίδονται όλες οι απαντήσεις των ερωτήσεων αλλά και των μελετών περίπτωσης της τράπεζας θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Παρέχεται εξατομικευμένη βοήθεια για τον ορθό σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας του κάθε υποψηφίου.
 • Δίδονται όλα τα θέματα που έχουν μπει στις προηγούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Παρέχεται εγχειρίδιο μελέτης και σημειώσεων πάνω στις διδαχθείσες ενότητες. 
 • Η βεβαίωση της επιμόρφωσης αυτής, διάρκειας 400 ωρών  ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ στις προκλήσεις / προκηρύξεις για θέσεις στη μη τυπική εκπαίδευση/άτυπη μάθηση.

Με ποια μέθοδο θα υλοποιηθεί αυτό το σεμινάριο;

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο εξ αποστάσεως ασύγχρονης και συγχρονισμένης τηλεκατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

 1.  Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και περιέχει θεματικές ενότητες εναρμονισμένες με τις θεματικές ενότητες της Τράπεζας θεμάτων, βάσει της οποίας γίνεται η αξιολόγηση του θεωρητικού τμήματος (γραπτές εξετάσεις)  καθώς και προετοιμασία όλων των σταδίων για τον σωστό σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας ενός υποψηφίου. 
 2.  Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις και τις μελέτες περίπτωσης της τράπεζας θεμάτων, που δεν περιέχονται σε αυτήν.
 3.  Εκπόνηση εργασιών, βασισμένες πάνω στο περιεχόμενο της Τράπεζας θεμάτων για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.
 4. Εξατομικευμένο σχεδιασμό και την προετοιμασία της παρουσίασης μικροδιδασκαλίας 20΄ του εκάστοτε υποψήφιου (πρακτικό μέρος  αξιολόγησης του ΕΟΠΠΕΠ).

Γιατί είναι χρήσιμη η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας;

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης). Επίσης, το σεμινάριο αυτό μοριοδοτείται στις προκηρύξεις που αφορούν την εκπαίδευση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων (διευθυντές, υποδιευθυντές ΔΙΕΚ,ΣΔΕ, μόνιμοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να εργαστούν σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων) και εκτιμάται ως αξιόλογο προσόν για τη διδασκαλία σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ενήλικες.

Τί περιλαμβάνει η διαδικασία των εξετάσεων της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ;

Η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων:

 • Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
 • Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)

Σε ποιες προκηρύξεις / προσκλήσεις μοριοδοτείται το σεμινάριο αυτό;

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτεί σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με Αρ. Πρωτ.: 660/8/26235/07-08-2019, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου της πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546 σχολικής περιόδου 2019-2020. (0,50 μόρια ανά 50 ώρες)
 2. Το σεμινάριο μοριοδοτεί σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49929 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με μόρια σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49931 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 4. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» και Αρ. Πρωτ. Κ1/49923/26-03-2018 . (0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
 5. Το σεμινάριο μοριοδοτεί τους υποψήφιους σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με Αρ. Πρωτ.: 660/9/26236/07-08-2019, για την επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου της πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546 σχολικής περιόδου 2019-2020. (0,50 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 6. Το σεμινάριο μοριοδοτεί τους υποψήφιους σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με Αρ. Πρωτ.: 6331/380/02-08/2019, με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) χειμερινού εξαμήνου 2019β & εαρινού εξαμήνου 2020α ». (0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 7. Το σεμινάριο μοριοδοτείται σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49934 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)».
 8. Το σεμινάριο μοριοδοτείται σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49933 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)».
 9. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με μόρια σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2228/14-06-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. 2158/Δ1/11297 με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). (0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
 10. Το σεμινάριο μοριοδοτείται σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49927 και θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)». (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
 11. Το σεμινάριο μοροδοτείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 660/5/10308/18.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ) «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ/ντος για σύναψη σύμβασης έργου Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στο πλαίσιο Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–Νέα Φάση» (0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο τα 4 μόρια)
 12. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν:

 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Ομάδα Εκπαιδευομένων- Ομάδες Στόχοι
 • Δυναμική της Ομάδας- Δεξιότητες επικοινωνίας και προσωπικές δεξιότητες
 • Θεωρητικό Πλαίσιο- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική – Το θεσμικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων  – Κοινωνικο- Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές- Εκπαιδευτική διεργασία
 • Βασικές Ικανότητες –Φύλο- Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος
 • Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής Ανάπτυξη

Μικροδιδασκαλία

 • Διδακτικό σενάριο
 • Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας
 • Μικροδιδασκαλία

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 400 ώρες

Η συγχρονισμένη διδασκαλία θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και διαρκέσει συνολικά 32 ώρες.

Υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί ο υποψήφιος να επιλέξει Ο ΙΔΙΟΣ τον χρόνο παρακολούθησης των μαθημάτων καθώς κατά τη διάρκεια της συγχρονισμένης τηλεκατάρτισης γίνεται  μαγνητοσκόπηση του μαθήματος.

Φόρμα συμμετοχής

Για εγγραφές μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2019, υπάρχει έκπτωση 10%